Deel

Organische meststoffen

Het beheer van koolstof om de bodem te verrijken en het klimaat te helpen

Koolstof kan organisch zijn, geproduceerd door levende organismen, of anorganisch, afkomstig van geologische stromen. In bodems bevindt organische koolstof zich in een dynamisch evenwicht tussen de input van plantenresten en dierlijk afval en de verliezen als gevolg van de ontbinding of oogst ervan.

De functies van koolstof zijn essentieel:

  • het verhogen van de vruchtbaarheid van de bodem
  • het verminderen van erosie
  • het elimineren van waterverontreinigende stoffen
  • het verrijken van de biodiversiteit en het verzachten van de klimaatverandering

In het laatste geval geldt dat hoe langer koolstof in de bodem opgeslagen blijft, hoe minder het de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer verhoogt.

Er zijn twee complementaire strategieën om zowel de bodem als het klimaat te beïnvloeden.

  • De eerste is om het organische stofgehalte te verhogen door geen grondbewerking meer toe te passen, gewasresten effectiever te beheren en een humusbalans uit te voeren.
  • De tweede strategie is om zoveel mogelijk van de bodem te bedekken met planten om de beschikbare fotosynthese te verhogen, door intercropping, zaaien onder bedekking of het toepassen van agroforestry.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting