Deel

Bemesting

Toepassen (organische) meststoffen in het najaar

​Het overgrote deel van het graan is inmiddels geoogst. Op de graanstoppel is er nu de mogelijkheid om uw mestruimte aan te vullen. Over het algemeen zien we de laatste jaren de fosfaattoestanden van de percelen dalen. Probeer daarom altijd uw fosfaatruimte zo veel mogelijk op te vullen met bijvoorbeeld organische mest.

Bij toepassen van meststoffen gelden de volgende voorwaarden:

  • Het is na 1 augustus niet meer toegestaan om drijfmest te rijden op percelen waar geen groenbemester wordt gezaaid. U mag tot 1 september mest uitrijden als u uiterlijk 31 augustus van hetzelfde jaar een groenbemester zaait of in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant.
  • Vaste mest, compost, champost en steekvast zuiveringsslib mag op kleigrond het gehele jaar worden toegepast, op zandgronden tot 1 september. Compost hoeft niet te worden ondergewerkt.
  • Stikstofkunstmest mag bij de zaai van een groenbemester tot 15 september worden gestrooid.

​ Bron: Delphy​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting