Deel

Gras

T-som bepaalt moment N-gift op grasland

​​​De temperatuursom (T-som) is een goede indicatie voor het beste moment om stikstof op uw grasland te strooien. De ideale T-som voor bemesten ligt tussen 250 en 400 graden, afhankelijk van het gebruiksdoel (maaien of weiden) en het doel (maximale opbrengst of maximale stikstofbenutting).

Als u streeft naar een maximale grasopbrengst dan gelden de volgende richtlijnen:

  • Vroege weidesnede (opbrengst 1.750 kg droge stof) bemesten bij een T-som tussen 200 en 250.
  • Maaisnede (opbrengst 3.000 kg droge stof) bemesten bij een T-som tussen 250 en 350.

Als u streeft naar een maximale N-benutting dan zijn de richtlijnen:

  • Vroege weidesnede bemesten bij een T-som tussen 250 en 300 graden.
  • Voor een maaisnede bemesten bij een T-som tussen 300 en 400 graden.

Bodemtemperatuur
Ook bodemtemperatuur is een belangrijke graadmeter voor het optimale bemestingstijdstip. Gras gaat pas groeien bij een bodemtemperatuur tussen de 5° en 8°C. Optimaal voor groei is een bodemtemperatuur tussen 12° en 20°C. Neem dit mee in uw beslissing als de eerste kunstmest N gaat strooien. De bodemtemperatuur is eenvoudig te meten.
Bemesten bij de optimale T-som is overigens niet zinvol er veel neerslag of een vorstperiode wordt voorspeld voor de dagen nadat de bemesting is gepland.

Ruweiwitgehalte
Het bemestingstijdstip in combinatie met het N-aanbod bepaalt uiteindelijk voor een belangrijk deel de drogestofopbrengst van het gras. Voor een constante hoge melkproductie en het realiseren van een laag ureumgetal en een lage N-excretie is het zaak om ook het ruweiwitgehalte in het gras op een constant niveau te houden. Het N-aanbod tijdens het groeiseizoen en het bemestingstijdstip zijn hierbij bepalend. Met het programma RE-gras heeft u een handig hulpmiddel voor een nauwkeurige bemesting die rekening houdt met de werkelijke mineralisatie gedurende het groeiseizoen. Het programma houdt ook rekening met de weersinvloeden en adviseert zonodig een correctie op de beoogde stikstofgift.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting