Deel

Gras

Stuur op kali bij drijfmestgift

Na een korte, koude periode in januari, zijn we met prachtig weer doorgegaan in februari. Het grondwater is nog niet overal op peil, maar de omstandigheden om dierlijke mest te rijden zijn wel haast perfect! Voor dat u aan de gang gaat, zijn er nog wel een paar aandachtpunten.

Allereerst natuurlijk het mestmonster. Heeft u er al een genomen? Is de uitslag bekend? Zet dan met de sturing vooral in op het beperken van kali-overschotten. De grasplant neemt kali ontzettend snel en makkelijk op, maar zet het niet om in kilogrammen drogestof. Gevolg een hogere concentratie in het gras. Wat gewenst c.q. te hoog is aan kali in gras, is niet precies aan te geven. Dit is mede afhankelijk van het totale rantsoen. Wel is zeker dat het kaligehalte voor het rundvee sneller te hoog is dan te laag.
Probeer daarom op te weiden percelen zeker niet meer dan de behoefte met een maximale plus van 50 kg K/ha. Op maaipercelen mag de plus iets hoger zijn, maar doe ook hier niet te gek. Gezonde koeien is toch datgene wat u wilt bereiken met goed voer en dus een goede bemesting.

Gaat u met K aan de gang, dan zal dat ook betekenen dat weidepercelen niet veel drijfmest mogen krijgen. Dit past ook goed bij de benutting van andere elementen en de smakelijkheid. Let daarnaast goed op de netheid van werken en behandel de kopakkers extra voorzichtig. Door het vele berijden is de opbrengst daar meestal lager, dus mag / moet de bemesting ook minder zijn dan op de rest van het perceel. Zorg ervoor dat het geen kapotgereden mestplaat wordt met alle nadelige gevolgen van dien!

Bron: PPP-Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting