Deel

Overige

Stikstofopname van groenbemesters

​Uitgangspunt is een goed ontwikkelde groenbemester. De opnamecapaciteit van groenbemesters neemt vanaf augustus af met 1-2 kg N per ha per dag.

Stikstofopname van groenbemesters
GroenbemesterN-opname in kg N/ha bij zaai
half augustusbegin september
Raaigras10085
Winterrogge8070
Gele mosterd10080
Bladrammenas10075
Facelia10075

Let op: raaigrassen hebben een aanzienlijk hogere drogestof productie ondergronds dan andere groenbemesters! Hierdoor leveren zij meer organische stof.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting