Deel

Overige

Stikstofopname van groenbemesters

​Uitgangspunt is een goed ontwikkelde groenbemester. De opnamecapaciteit van groenbemesters neemt vanaf augustus af met 1-2 kg N per ha per dag.

Stikstofopname van groenbemesters
GroenbemesterN-opname in kg N/ha bij zaai
half augustusbegin september
Raaigras10085
Winterrogge8070
Gele mosterd10080
Bladrammenas10075
Facelia10075

Let op: raaigrassen hebben een aanzienlijk hogere drogestof productie ondergronds dan andere groenbemesters! Hierdoor leveren zij meer organische stof.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting