Deel

Overige

Nog t/m 30 september voor inzaai groenbemester

​Op de zandgronden in Zuidoost Nederland moeten, mede in kader van de vergroeningseisen, nog veel groenbemesters gezaaid worden. Dit kan nog t/m 30 september. Voor inzaai, van alleen groenbemesters, moet gerekend worden met 1/6 deel van de oppervlakte bouwland (inclusief tijdelijk grasland). Welke percelen in aanmerking komen, is te controleren via de ‘gecombineerde opgave: percelen’.

​​​Keuze beperkt
Doordat we al ver in het seizoen zitten is de keuze aan groenbemesters beperkt. Probeer binnen de beperkte keuze rekening te houden met het bouwplan en mogelijke problemen en/of vermeerdering van aaltjessoorten. Veel voorkomend op de Zuidoostelijke zandgronden zijn Pratylenchus Penetrans en M.chitwoodi (in bouwplan met aardappel/mais/peen) en Trichodoris Similis (lichte grond met in de winter een hogere grondwaterstand). Voor meer info over aaltjes zie www.aaltjesschema.nl.

Geschikte groenbemesters op dit moment zijn nog een grassenmengsel, Japanse haver (bij een Pratylenchus Penetrans besmetting en geen M.chitwoodi​ besmetting) en gele mosterd (bij een bietencystenaaltjes besmetting).

Om te voldoen aan de vergroeningseisen moet er altijd een mengsel van minimaal 2 groenbemesters gezaaid worden. Afhankelijk van de voorvrucht en bemesting, wordt een aanvullende bemesting van 100-200 kg KAS aanbevolen. ​Voor de groenbemester wordt een extra N-gebruiksruimte van 50 kg per ha verkregen.​

​​​Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting