Deel

Overige

Stikstofbemesting haver

Algemene bemestingsrichtlijn (kg N/ha)
1e gift:100-Nmin; 80 maximaal.
2e gift:30 maximaal
3e gift:0
NB. Dit is een landbouwkundige richtlijn. Let op de gebruiksnorm.

Opmerkingen:

 • Gebruiksnorm 2020 en 2021 = maximaal 100 kg N/ha.
 • Nmin meten in de laag 0-60 cm.
 • 1e gift: bemestingstijdstip = voor of net na het zaaien.
 • 1e gift: bij zeer lage Nmin-voorraden in het voorjaar kan de berekende adviesgift volgens de Nmin-formule hoger zijn dan de maximale gift. Tel in dat geval het verschil bij de tweede (maximale) gift op.
 • 1e gift: verhoog de gift met 10 kg/ha als sprake is van een slechte structuur.
 • 1e gift: blijft het gewas na de 1e gift (of ondanks een voldoende voorraad in het profiel) te schraal, geef dan een tussengift van circa 30 kg N/ha en dien de 2e gift volgens advies toe.
 • 2e gift: bemestingstijdstip = 1-2 knopen (DC 31-32).
 • 2e gift: als de Nmin-voorraad in het voorjaar zo hoog is dat de berekende 1e gift volgens de Nmin-formule lager is dan nul, dan moet de 2e gift worden berekend volgens de Nmin-formule 130-Nmin (Nmin is vastgesteld voorafgaand aan de 1e gift). Is met deze formule de berekend gift 20 of minder, geef dan minimaal 20.
 • 3e gift: bemestingstijdstip = vlagbladstadium (DC 41-45).
Korting op N-gift na onderwerken goed ontwikkelde groenbemester (opname circa 80 kg N in bovengrondse delen) ​
​Type groenbemesterOnderwerken/afsterven in de herfst
(met N-min meting in voorjaar)
Onderwerken/afsterven in de herfst
(zonder N-min meting in voorjaar)
Onderwerken in het voorjaar
(vóór half maart)
Kruisbloemigen
(bladrammenas, gele mosterd, bladkool)
03040
Vlinderbloemigen
(klaversoorten, wikke)
406060
Grasachtigen
(raaigrassen, winterrogge)
203040
Korting op N-gift na onderwerken diverse oogstresten in herfst/winter en na scheuren grasland
Type oogstrestN-nawerking 1e jaar (kg/ha)N-nawerking 2e jaar (kg/ha)N-nawerking 3e jaar (kg/ha)
Graan- en korrelmaisstro000
Gewasresten van prei, knolvenkel en rode bieten2000
Gewasresten van bloemkool, broccoli, boerenkool en sluitkolen3000
Gewasresten van spruitkool4000
Bietenblad3000
Luzerne 1)756525
Gescheurd grasland: 1)
- 1-jarig5000
- 2-jarig10000
- 3-jarig en ouder100300
1) Bemest u op basis van een Nmin-monster, ga er dan vanuit dat circa 1/3 van de bemestende waarde tot uiting komt in een hogere Nmin-voorraad in het voorjaar terwijl 2/3 gedurende het groeiseizoen tot beschikking komt voor het gewas.

Bron: Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, Wageningen UR, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting