Deel

Bemesting

Nog even de laatste zaken afvinken

Het einde van het kalenderjaar komt in zicht, de eerste vorstnachten hebben we inmiddels achter de rug en de feestdagen naderen. Het vee staat op stal, tijd om nog even de laatste zaken af te vinken waar het de ‘winterrust’ van uw gras- en maispercelen betreft.

Zijn alle noodzakelijke acties uitgevoerd, u heeft nu nog beperkte mogelijkheden om bij te sturen. We zetten als reminder een paar aandachtspunten op een rijtje.

  • Zorg dat de ontwatering van de percelen in orde is. Zijn alle waterdoor- en uitgangen open? Loop de drainage nog eens langs en spuit deze, om schade te voorkomen, alleen door als het echt nodig is.
  • Zet in op actief (laten) bestrijden van mollen, u plukt hier komend voorjaar de vruchten van.
  • Check of het gras de percelen op de goede hoogte (7-10 cm) is om kans op vorstschade en verstikking/verrotting zo veel mogelijk voor te zijn. Een koppel schapen kan, afhankelijk van de omstandigheden, mogelijk op dit moment nog uitkomst bieden.
  • Zorg dat er een recente bodemanalyse beschikbaar is (of zet dit in gang) als basis voor het nieuwe bemestingsplan.
  • Denk aan het aanmelden van de fosfaatverrekening vóór 31 december a.s.. Als er op het bedrijf percelen zijn die als bouwland worden aangemerkt, dan is er de mogelijkheid voor fosfaatverrekening als er dit jaar meer fosfaat via dierlijke mest is aangevoerd dan de gebruiksnorm toestaat. Dit moet via ‘Direct regelen‘ bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De verrekening geldt alléén voor bouwland en niet voor grasland. De maximale overschrijding is 20 kg per hectare. Nog een jaar doorschuiven is niet toegestaan.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting