Deel

Aardappel

N-bemesting beïnvloedt knolkwaliteit aardappelen

Stikstofbemesting heeft invloed op de knolkwaliteit en opbrengst van aardappelen. Zowel een tekort- als een overschot aan stikstof kan het resultaat negatief beïnvloeden.

Gevolgen N-onderbemesting

  • Een verlaging van de N-bemesting kan leiden tot een beperkte toename van de blauwgevoeligheid.
  • Verlaging van de N-bemesting veroorzaakt ook een iets hoger onderwatergewicht. Hierbij zijn geen grote rasverschillen.
  • N-onderbemesting heeft een klein positief effect op de knolkwaliteit. Dit positieve effect is echter niet groot genoeg om de opbrengstdaling door onderbemesting te compenseren.
  • Een te lage N-bemesting geeft een lagere opbrengst. Doordat deze opbrengstdaling relatief groter is dan de besparing op stikstofbemesting, is het netto resultaat negatief. Onderbemesting kost dus geld.

Gevolgen N-overbemesting

  • Een overmatige N-bemesting leidt tot een hogere ziektedruk, meer kans op doorwas en knolmisvorming.
  • Te veel stikstof in de bodem zorgt bovendien voor een tragere afrijping van de knollen.
  • Het effect van stikstof op de niet-enzymatische grauwverkleuring en de bakkleur is gering.

Raskeuze belangrijkst

Het aardappelras heeft grootste effect op de knolkwaliteit en de opbrengst; groter dan stikstof- en kalibemesting.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting