Deel

Bemesting

Met bekalking voldoende magnesium aangevoerd?

​​​​Een van de mineralen die als het goed is in het bemestingsplan is meegenomen, is magnesium. De magnesiumtoestand is op peil als de bodem zo’n 150 mg MgO/kg grond) bevat. Bronnen om magnesium mee aan te voeren zijn bijvoorbeeld rundveedrijfmest en een anorganische meststof als Nutramon-KAS. Ook in veel kalkmeststoffen zit magnesium, helaas alleen wel vaak in carbonaatvorm. Dit betekent dat deze niet direct voor het gras beschikbaar is. Hoeveel magnesium is er echter in de loop van groeiseizoen te verwachten?

Als in kader van het handhaven of verbeteren van de pH recent is bekalkt op het bedrijf, dan is daarmee, afhankelijk van de ingezette kalkmeststof, al een hoeveelheid magnesium aangevoerd. Als deze in carbonaatvorm aanwezig is, dan komt deze jaarlijks in verschillende percentages beschikbaar.
Als bekend is welke kalkmeststof is aangevoerd en in welke hoeveelheid, dan is met onderstaande tabel voor het bemestingsplan te berekenen hoeveel magnesium vanuit deze bron voor het gras beschikbaar is. Aanvullend is er dan ook te berekenen of de drijfmestgift en/of de gift met een magnesiumhoudende stikstofmeststof als Nutramon-KAS voor de komende periode toereikend is.

Tabel. Indicatie (%) gemiddelde magnesiumwerking van carbonaatbevattende kalkmeststoffen
Mg-werking in jaar Tijdstip van bekalking
NajaarVoorjaar
10.550.25
20.20.45
30.10.2
40.050.05

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting