Deel

Gras

Bijdrage bekalking aan magnesiumtoestand in het gras

Gras beschikt doorgaans over voldoende magnesium bij een evenwichtig aanbod van kali. Een lage pH en hoge giften kali en/of ammoniumstikstof beperken echter de magnesiumopname door het gras. Juist zometeen aan het begin van het weideseizoen is het zaak om extra alert te zijn op magnesiumbeschikbaarheid voor het vee, zeker zolang de omstandigheden relatief koud zijn. Als er een bekalking in het najaar is uitgevoerd, dan is er in ieder geval al wat extra magnesium beschikbaar. Hoeveel extra hangt af van het gebruikte type kalkmeststof. Zijn er twijfels over voldoende beschikbaarheid, dan is nu het moment om dit bij te sturen.

Grasland is op een behoorlijk niveau als de grond rond de 150 mg MgO/kg grond bevat. In veel kalkmeststoffen die in het kader van het verhogen van de bodem-pH worden aangevoerd zit magnesium. Helaas is dit wel vaak magnesium die gebonden is aan carbonaat (CO32-). Dit betekent dat de magnesium niet direct, maar in de loop van de tijd beschikbaar komt voor de plant. Hoeveel magnesium kun je in de loop van de tijd verwachten?

Als bekend is welke kalkmeststof is aangevoerd en in welke hoeveelheid, dan is met onderstaande tabel voor het bemestingsplan te berekenen hoeveel magnesium vanuit deze bron voor het gras beschikbaar is. Aanvullend is er dan ook te berekenen of de drijfmestgift en/of de gift met een magnesiumhoudende stikstofmeststof als Nutramon-KAS voor de komende periode toereikend is.

Tabel. Indicatie (%) gemiddelde magnesiumwerking van carbonaat bevattende kalkmeststoffen.

Mg-werking in jaarTijdstip van bekalking
najaarvoorjaar
155%25%
220%45%
310%20%
45%5%

Bron: OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting