Deel

Gras

Kunstmestruimte omzetten in smakelijk gras met voldoende opbrengst

​​Augustus wordt, met het oog op de grasgroei, vaak de tweede mei​​maand genoemd. De grote uitdaging rond deze maand is om dit ook smakelijk gras te laten zijn​.

De temperaturen kunnen in augustus nog wel hoog zijn, maar de nachten worden al weer langer. Het koelt dus vaak iets meer af. De vochtvoorziening is meestal redelijk tot goed. Deze combinatie is al een basis voor grasgroei. Daarnaast is er de stikstofnawerking uit dierlijke mest en ook de bodemmineralisatie werkt vaak nog volop. Pak straks maar eens een handvol vochtige grond. Deze ‘broeit’ in de hand.

Vooral deze laatste twee factoren zijn de onderbouwing dat bemesting uit kunstmest niet meer hoog hoeft te zijn. Stikstof is niet nodig om het gras heel hard te laten groeien voor de hoogste opbrengst, het dient met name op de lichtere zandgronden vooral als katalysator om de groei na inkuilen ​weer net iets sneller op gang te krijgen. Daarnaast is het een stuurmiddel voor kwaliteit.

Het is in deze periode de kunst om de kunstmestruimte die er nog is, en die u kunt vinden in ​uw bemestingsplan, om te zetten in goed, smakelijk gras met voldoende opbrengst. Een goed af te stellen kunstmeststrooier, een tractor die hard kan rijden en vlakke percelen zijn hierbij nog enkele randvoorwaarden.

De laatste kilo kunstmest goed verdelen geeft lekker gras, maar helpt ook mee bij het voorkomen van kroonroest, een grote smaakbederver die nu zomaar kan toeslaan als de omstandigheden wat tegen zitten.​

​​Bron: PPP-Agro Advies, OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting