Deel

Bemesting

Augustus de tweede meimaand?

Nat-droog-nat-en nu weer op weg naar droog? Dit lijkt het ritme van de vochttoestand te worden in 2023.

Wat betekent het ritme van de vochttoestand in 2023 bijvoorbeeld voor de bemesting op korte termijn?

Na de lange, natte periode met een piek in de eerst week van augustus is iedereen blij met het droge en warmere weer van nu (half augustus). Er zijn nog maar weinig gebieden in Nederland waar een vochttekort is. Dit is in het veld ook te zien! Overal is het stralend groen, behalve in graanpercelen die tot op heden niet geoogst konden worden en aardappelpercelen met een phytophthora-besmetting.

Zeker gras, bieten en de meeste mais staan er goed bij. Uitgezonderd natuurlijk de percelen waar het toch te nat is geweest. Of is hier sprake van een andere oorzaak? Denk aan structuurbederf (te weinig geduld gehad?), te veel of te weinig voedingsstoffen of een te lage pH. Kort door de bocht het overschot aan water de schuld geven is makkelijk, maar niet altijd de juiste weg.

Augustus is ook de laatste maand van drijfmest uitrijden op grasland; op bouwland zijn er uitzonderingen t/m 15 september. Augustus is tevens de laatste maand dat er eventueel nog mest afgezet kan worden die rechtstreeks het land op kan.

Kunstmest-N kan en mag t/m 15 september gestrooid worden

Doe dit echter met beleid. De behoefte is lager en ook de nawerking van eerder uitgereden dierlijke mest en de leverantie van de bodem moet zeker worden meegenomen. Kleine giften kunnen echter wel werken om het gras mooi aan het groeien te krijgen en smaakvol te houden. Met goede apparatuur moet het mogelijk zijn om 10 – 15 kg N/ha te verdelen.

Augustus kan dus samengevat een hele praktische maand zijn met de oogst van veel, goed gras, een goede groei (en vooral kolfvulling) van de maïs en een beetje bemesting. Augustus kan echter ook een hele ‘theoretische’ maand zijn, bijvoorbeeld om te kijken of er problemen zijn met de bemestingstoestand (analyseformulier erbij pakken), of om te kijken of er nog maatregelen vanwege wetgeving moeten worden genomen (eventuele mestafzet, stoppen met kunstmest strooien omdat er al teveel is gebruikt!)

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting