Deel

Gras

Sturen op eiwit

Het aloude gezegde ‘april doet wat hij wil’ lijkt dit jaar weer volledig uit te komen. De eerste dagen van april waren in ieder geval koud, schraal en absoluut niet groeizaam! Dit was afkicken na de topmaand maart met veel zon en is enige neerslag welkom. De bemesting is overal wel uitgevoerd, vaak onder prachtige omstandigheden. Nu het groeizame weer z’n werk laten doen en dan lekker veel eiwit gaan oogsten via beweiding of voordroogkuil.

Het eiwit uit het gras benutten gaat het beste via weidegang. Direct de koe in, geen verliezen en goedkoop. Beperk de eiwitcorrectie op stal direct na het starten van de weidegang en wees niet bang voor een laag ureum. Als de dieren gezond zijn, gehalten naar wens, mest goed verteerd, dan is een laag ureum een teken van een hoge N-efficiëntie en economisch goed boeren.
Na de start van  het weiden komt de voederwinning van de 1e snede. Ook daar is veel te sturen op eiwit. Het RE-gehalte ligt in principe vast door de bemesting en straks de snedezwaarte.

Binnen deze variabelen zien we wel hele grote verschillen in DVE en OEB in de kuilen.
Bij hetzelfde RE gehalte (als voorbeeld 175 gram RE (incl. NH3-fractie) / kg DS.

Bij 40 % DS zien we een DVE (blauw puntjes) van bijna 60 gram. Bij hetzelfde RE gehalte is dit bij 60 %
DS opgelopen tot bijna 70 gram (ruim 10 % winst). Tegelijkertijd daalt de OEB van grofweg 50 (rode puntjes) tot 30 – 35 gram bij 60 % DS. Heel grofweg: hoe droger – hoe beter!

Droog versus minder droog inkuilen
De laatste jaren zien we een tendens naar minder droog inkuilen. Meestal gericht op goed / beter conserveren en vooral goedhouden van de kuil bij het uitkuilen. Een terecht aandachtpunt, maar de ook de andere kant (droger inkuilen) is terecht. Je kuilt immers in voor de beste voederwaarde voor het vee. Zoek daarom de grens van het DS-gehalte op waarbij de kuil bij het voeren nog goed is te  houden. Neem daartoe eventueel extra maatregelen; denk aan extra aanrijden, meer grond op de kuil, een afdeklaag met een vochtig bijproduct, andere manier van uitkuilen (kuilvoersnijder i.p.v. grijpbek voor een vlakker snijvlak), etc.

Het duurt nog even voor we gaan maaien, maar zo is er wel tijd om na te denken over de voerstrategie bij het vervoederen van het nog te oogsten gewas.
Dat is nog eens vooruitkijken!

Bron: PPP Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting