Deel

Gras

Gras-klaver kuil extra aanrijden

De aanwezigheid van klaver in een gras-klaver maaisnede betekent meer holle stengels gevuld met lucht. Om schimmelvorming in de kuil zo veel mogelijk te voorkomen moet er extra aandacht besteed worden aan het aanrijden. Alle lucht immers die extra uit de holle stengels kan worden geperst is meegenomen. Wat vraagt het inkuilen van gras-klaver nog meer aan specifieke aandacht?

Afhankelijk van de dag- en nachttemperaturen kan er in april, zeker op de percelen met voldoende vocht, zo maar sprake zijn van een relatieve groeispurt. Het advies is op dergelijke percelen de snede niet te zwaar te laten worden, 4 ton drogestof is ruim voldoende. Maai bij voorkeur in de middag, het suikergehalte is dan het hoogst. Voor een betere en gelijkmatigere droging heeft de inzet van een maaier met kneuzer de voorkeur.

Korte veldperiode
In het streven naar een zo laag mogelijk veldverlies is het advies de veldperiode na maaien kort te houden; de kleine klaverblaadjes zijn immers kwetsbaar en hebben relatief veel voedingswaarde. Dit betekent dat het belangrijk is het schudden tot een minimum te beperken en een laag toerental te gebruiken. Probeer het wiersen zo rustig mogelijk uit te (laten) voeren. Bij scherp drogende omstandigheden (zoals zon of harde wind) kan de gras-klaver beter eerder in de wiers worden gelegd, zonder te schudden. Ook in de wiers droogt de snede nog verder en ligt bovendien dan tijdig klaar voor het inkuilen. Kuil niet te droog in, zo’n 40% drogestof is maximaal.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting