Deel

Bemesting

Functie van selenium

​Selenium is met name van belang voor de gezondheid van vee
Het rantsoen als geheel moet voldoende Se bevatten. Een Se-tekort kan afgeleid worden uit bloedanalyse van het vee of aan het optreden van ziekteverschijnselen. Het kan leiden tot slechte groei, spierdegeneratie, verminderde weerstand, verminderde dierprestaties en vruchtbaarheidsproblemen.
De gemiddelde streefwaarde is 0,15 mg Se/kg ds. Hoge zwavelgehalten in het rantsoen verminderen de selenium opname van het vee.

Ruwvoer van vooral zand- en veengronden bevat meestal te weinig selenium. Daarom wordt Se toegevoegd aan mengvoer. Op die manier krijgt het vee in doorsnede voldoende Selenium.

Een te lage Se-aanvoer geldt met name voor:

  • Jongvee en droogstaande koeien, als die geen mengvoer of mineralenmengsels krijgen bijgevoerd met selenium.
  • Rantsoenen met geen of laag aandeel mengvoer
  • Laagproductief vee op zandgrond
  • Bij weidend vee aan het einde van de weideperiode

Werking van Selenium
De fysiologische werking van selenium lijkt op vitamine E. Het geeft bescherming van de celmembranen, weerstand tegen uierinfecties en is nodig voor het in stand houden van het immuunsysteem.

Gevolgen van een tekort en overmaat
Een Se-tekort kan afgeleid worden uit bloedanalyse van het vee of aan het optreden van ziekteverschijnselen. Het kan leiden tot slechte groei, spierdegeneratie, verminderde dierprestaties en vruchtbaarheidsproblemen. Overmaat aan Se (> 2 mg Se/kg ds) kan leiden tot blindheid, overmatige speekselproductie, verlammingsverschijnselen, abnormale hoefontwikkeling en haarverlies.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting