Deel

Bemesting

Basisbemesting vóór zaaibedbereiding om maximale groeisnelheid te bereiken

Bij het zaaien van suikerbieten komt nog wel eens de vraag naar voren of de (meng)mest vóór de zaaibedbereiding of ná het zaaien moet worden gestrooid? Een belangrijke nevenvraag daarbij is, hoe de bieten zo snel mogelijk voldoende groot te krijgen zijn zodat schade door ongedierte zoveel mogelijk is te beperken.

De praktijk is dat vaak wordt geprobeerd eerst alle gewassen te zaaien en dat er daarna pas kunstmest wordt gestrooid. Door een tussentijdse regenperiode kan deze gift ook nog eens verder worden verlaat. Vanuit het oogpunt van werking is het zo dat kunstmest gegeven vóór het land klaar maken net iets eerder aanslaat bij de plant, dan als het ná het zaaien wordt gegeven.

Is het bietenzaad gecoat is met Force, dan is er wel een ondergrondse maar geen bovengrondse bescherming tegen insecten. Daarom zijn de teeltmaatregelen in de suikerbieten nog nadrukkelijker gericht op een zo snel mogelijk ontwikkeling van de biet om schade door ongedierte als bietenkevers en iets later de bietenvliegen zoveel mogelijk te beperken.

In dit kader is het advies om de basisbemesting van suikerbieten en zoveel mogelijk gedaan te hebben vóórafgaand aan de zaaibedbereiding, zodat het gewas optimaal kan aanslaan en een maximale groeisnelheid kan bereiken.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting