Deel

Biet

Basis stikstofbemesting suikerbieten op klei

Stikstofbemesting suikerbieten op kleigrond
Algemene bemestingsrichtlijn
​Kg N/ha = 200 – (1,7 x Nmin in de laag 0-60 cm)
  • bovenstaand advies toepassen bij een Nmin tussen 0-100 kg/ha
  • is Nmin 101-140 kg/ha dan is de algemene bemestingsrichtlijn 30 kg N/ha
  • is Nmin >140 kg/ha, dan is de algemene bemestingsrichtlijn 0 kg N/ha
  • in verband met zoutschade is het advies vóór het zaaien sowieso niet meer dan 120 kg N/ha te geven
  • is de adviesgift hoger, geef dan het resterende deel na opkomst (4-6 blaadjes)
  • geldig voor alle rassen
  • is de Nmin niet op basis van een grondmonster vastgesteld, reken dan met een gemiddelde Nmin van 35-55 kg N/ha afhankelijk van zwaarte grond en neerslaghoeveelheid winterperiode

Correcties op de algemene bemestingsrichtlijn
De berekende stikstofgift op basis van een Nmin-monster moet, indien van toepassing, gecorrigeerd worden voor:

· ​teelt van zwaar ontwikkelde niet-vlinderbloemige groenbemester; ​-30 kg;
· teelt kruisbloemige groenbemester (bladrammenas, gele mosterd); 0 kg;
· teelt van licht ontwikkelde niet-vlinderbloemige groenbemester; -15 kg;
· teelt van zwaar ontwikkelde vlinderbloemige groenbemester; -60 kg;
· teelt van licht ontwikkelde vlinderbloemige groenbemester; -30 kg;
· dierlijke mestgift in voorafgaand najaar (N uit Norg), zie onderstaande tabel
· gescheurd grasland: éénjarig -20 kg; (50 kg igv géén Nmin monster)
· gescheurd grassland: meerjarig -45 kg; (100 kg igv géén Nmin monster)
· slechte structuur, ondiepe beworteling; +25 kg

Tabel. Hoeveelheid stikstof als percentage van N-totaal, vrijkomend tussen 1 maart en 31 augustus uit de organische stof in dierlijke mest en compost op percelen zonder groenbemester.​
MestsoortToedieningstijdstip
 augustusseptemberoktobernovemberdecember
dunne mest
varkens1012---
zeugen1012---
kippen1013---
rundvee1013---
vaste mest
leghennen2228354043
kippenstrooisel2020303040
vleeskuikens1924293336
rundvee1820242628
varkens1720232527
compost
champost1010101010
GFT1010101010

Bron: Commissie Bemesting Grasland en Voedergewassen, Wageningen UR, OCI Agro, IRS.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting