Deel

Aardappel

Aardappelen: 50-60 kg N nodig tot bloeiperiode

De aardappelen zijn door de natte omstandigheden dit jaar gemiddeld later gepoot, in een enkel geval moeten ze zelfs nog gepoot worden. De afgelopen paar weken is er behoorlijk wat werk verricht, waardoor er uiteindelijk een mooi areaal in de grond zit. De verwachting is dat deze aardappelen door de groeizame omstandigheden van vocht en warmte sneller boven zullen komen. Wat betekent dit voor de bemesting?

Veelal hebben de aardappelen op de zand- en lössgronden aan de basis een bemesting gehad met organische mest, bijvoorbeeld 30-40 m3 rundveedrijfmest. Het advies is om aanvullend rond het poten 50-60 kg werkzame stikstof te geven. Hiermee kan het gewas normaal gesproken toe tot in (of zelfs einde van) de bloeiperiode.

Houd bij vaststelling van de definitieve hoogte van de stikstofgift rekening met een aantal factoren:

 • Ras eigenschappen
 • Voorvrucht – groenbemesters leveren 10-30 kg N, gescheurd gras levert 25 kg N per jaar dat het gras heeft gestaan (met een max van 100 kg) .
 • Bemestingsverleden perceel; is er veel organische mest gereden of maar matig?
 • Organische stofgehalte van de grond.
 • Weersvoorspelling – wordt er veel regen voorspeld, dan is de kans op verlies door uitspoeling aanwezig. De nog amper ontwikkelde aardappel kan, wanneer de stikstof te ver wegspoelt, deze niet direct opnemen met als gevolg een belemmering in een snelle weggroei.

Volgende aanvullende bemesting bij knolzetting

De eventueel volgende aanvullende bemesting is nodig bij de knolzetting. Raadpleeg hiervoor altijd uw bemestingsplan; standaard overal een gelijke gift is zelden goed. Veel late stikstof kan ervoor zorgen dat het gewas later afsterft. Afhankelijk van uw teeltdoel kan dit ongunstig zijn (onvoldoende afrijping), zeker gezien de nieuwe wetgeving omtrent het vóór 1 oktober van aardappelen op zand- en lössgronden. Een ander gevolg van de nieuwe wetgeving is de inzaai van een vanggewas op zand- en lössgronden vóór 1 oktober. Gebeurt dit ná deze datum dan volgt een korting op de stikstofgebruiksruimte het volgend teeltjaar.

De hoogte van de korting is afhankelijk hoe ver inzaai ná 1 oktober plaatsvindt.

 • inzaai vanggewas vanaf 2 oktober tot en met 14 oktober: 5 kilo stikstof per hectare.
 • inzaai vanggewas vanaf 15 oktober tot en met 31 oktober: 10 kilo stikstof per hectare.
 • inzaai vanggewas vanaf 1 november: 20 kilo stikstof per hectare.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting