Deel

Strooien

Handling en opslag

Handling en opslag heeft een grote invloed op de kwaliteit van meststoffen. Daarom is het belangrijk om hier bewust mee om te gaan. Daarnaast moeten er de juiste veiligheidsmaatregelen getroffen worden tijdens het werken met meststoffen.

Het belang van correcte handling en opslag

Bij een correcte handling volgens wet- en regelgeving zijn minerale meststoffen volkomen veilig. Minerale meststoffen kunnen namelijk niet spontaan branden of exploderen. Bovendien zijn ze niet giftig. Echter bij verhitting kunnen minerale meststoffen ontleden. Tijdens dit proces komen er giftige gassen vrij. Bij een veilige handling van minerale meststoffen is aandacht voor de gezondheid, het milieu en vervoer noodzakelijk. Ten slotte heeft handling en opslag een grote invloed op de kwaliteit van meststoffen.

Gezondheid

Minerale meststoffen kunnen irriterend werken op de huid en ogen. Daarom is het belangrijk bij handling van minerale meststoffen altijd de juiste beschermingsmiddelen te dragen, namelijk handschoenen, overall en veiligheidsschoenen/laarzen. Bij blootstelling aan minerale meststoffen moeten de ogen goed gespoeld worden met water en de huid goed gewassen worden. Het inslikken van minerale meststoffen kan keelpijn, buikpijn en/of misselijkheid veroorzaken. In dit geval moet er veel water gedronken worden en geen braken opwekken. Tijdens de handling van minerale meststoffen mag er niet gegeten, gedronken en gerookt worden.

Veiligheid

Bij de handling en opslag van minerale meststoffen is het belangrijk om veilig te handelen. Bij de opslag van vaste meststoffen is het belangrijk om deze gescheiden op te slaan van sterke basen, sterke zuren, organische materialen, chromaten, zink-, koper-, nikkel- en kobaltverbindingen.
De vloeibare meststof Urean mag niet in contact komen met salpeterzuur.
Het is belangrijk om te weten hoe u moet handelen in noodsituatie zoals brand of ontleding van minerale meststoffen. In dit geval moet het alarmnummer gebeld worden, aanwezige personen moeten geëvacueerd worden en eerste hulp moet worden toegepast indien nodig.

Handling

Tijdens handling of verplaatsing van minerale meststoffen kunnen korrels beschadigd worden. Voorkom verplaatsing van minerale meststoffen dan ook zoveel mogelijk. Voor de handling van minerale meststoffen in zakgoed en minerale meststoffen in bulk zijn er verschillende aandachtspunten. Het is belangrijk om altijd volgens de richtlijnen van de fabrikant te werken.
Bij handling van zakgoed is het belangrijk om big-bags op de juiste manier te tillen. Maak hierbij altijd gebruik van een goedgekeurde hef- of hijsinstallatie en hefvorken met afgeronde randen. Til geen beschadigde big-bags. De big-bags moeten op de juiste manier open worden gesneden. Vaak wordt dit aangegeven met een stippenlijn.
Bij opslag in bulk moet verplaatsing en handling van minerale meststoffen zo veel mogelijk voorkomen worden om aantasting van de kwaliteit tegen te gaan. Daarnaast moet voorkomen worden dat big-bags hard vallen bij laden en lossen. Hierdoor kunnen de korrels namelijk beschadigen. Probeer morsen van minerale meststoffen zo goed mogelijk te voorkomen en ruim gemorste meststoffen direct op. Bovendien mag er niet geladen en gelost worden bij neerslag.

Opslag

De opslag heeft een grote invloed op de kwaliteit van meststoffen. Er zijn diverse instructies om de kwaliteit tijdens opslag te waarborgen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen verpakte minerale meststoffen (in big-bags) en bulkmeststoffen (in loods en bulksilo).
Controleer voor opslag altijd de conditie waarin de meststoffen worden aangeleverd. Vermeld beschadigingen direct bij de leverancier.

Verpakte minerale meststoffen

Meststoffen in zakgoed moeten geplaatst worden op pallets en in piramidevorm  gestapeld worden. De stapels mogen niet meer dan drie pallets of big-bags hoog zijn.
Plaats de big-bags in een droge geventileerde ruimte op een vlakke ondergrond. Sla de meststoffen niet buiten op. Als u toch genoodzaakt bent minerale meststoffen buiten op te slaan, tref dan maatregelen om temperatuurschommelingen tegen te gaan en te voorkomen dat meststoffen vochtig worden.

Bulkmeststoffen

Sla bulkmeststoffen altijd op in een droge, schone en geventileerde ruimte op een waterdichte en vochtvrije ondergrond. Controleer de loods regelmatig op lekkages. Dek nitraathoudende meststoffen af met plasticfolie. Voorkom grote temperatuurschommelingen en vermijd menging van meststoffen met andere meststoffen. Houd meststoffen uit de buurt van brandende materialen, hete voorwerpen, zuren en alkalische stoffen.
Bij opslag in een bulksilo is het belangrijk dan deze altijd schoon en droog is voordat deze gevuld wordt. Bovendien moet de silo regelmatig gecontroleerd worden op scheuren en lekkages. Voorkom dat er vocht in de silo kan komen. ​

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting