Deel

Organische meststoffen

Drijfmest uitrijden? Meld perceel tijdig aan in Mijn percelen!

Met het huidige, relatief droge, weer zijn de eerste tweedejaars plantuien al weer geplant. Bij deze vroege teelt is geen drijfmest toegepast; de rijsporen zouden te veel bodemverdichting en daarmee gewasschade geven. Zodra de ondergrond echter nog droger wordt, is het wel mogelijk om drijfmest te kunnen en mogen gebruiken. Het Ministerie van LNV heeft namelijk op 14 februari jl. de Gewascodelijst ‘N-norm 2023 vroege teelten’ vrijgegeven, met daarin onder andere plantuien en wintertarwe. Dit betekent dat voor de tweedejaars plantuien drijfmest uitrijden vanaf 16 februari mogelijk is.

Op de eerste, redelijk vroeg gezaaide, percelen wintergraan is inmiddels ook de eerste kunstmestgift gegeven. In geval van wintertarwe hebben we het dan over een gift van circa 100 kg N/ha zodat het gewas tot de 1e knoop voldoende N-aanbod heeft. Ook voor wintertarwe geldt dat er in dit gewas vanaf 16 februari drijfmest mag worden uitgereden. Maak een bewuste keuze wanneer een en ander wordt uitgevoerd. Wordt er te vroeg begonnen, dan zien we de rijsporen later in het gewas terug en kost dat opbrengst. Maak echter wel tijdig goede afspraken met de mestleverancier en wacht ook weer niet te lang met uitrijden. In het afgelopen seizoen was de logistiek niet goed geregeld en is er op verschillende (late) tarwepercelen geen drijfmest meer uitgereden. De resterende N-giften zijn toen met (dure) kunstmest gerealiseerd.

Wordt er drijfmest uitgereden, dan moet het betreffende perceel uiterlijk 24 uur voordat het wordt bemest in ‘Mijn percelen’ staan. De registratie van het vroege gewas in Mijn percelen is (vooralsnog) voldoende voor de aanmelding om (vervroegd) mest uit te mogen rijden op bouwland.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting