Deel

Kunstmest

Juiste strooimoment verbetert rendement dure korrel

Met het huidige niveau van de kunstmestprijzen is er een nog sterkere wens maximaal rendement uit je bemesting te halen. Elke korrel moet optimaal voeding geven aan elke grasspriet in je zode. Voor een deel heb je hier als veehouder/graslandmanager zelf invloed op, bijvoorbeeld door de kunstmest bij de juiste (weers)omstandigheden te strooien.

Temperatuur, neerslagverwachting, luchtvochtigheid, dauwpunt, wind en instraling kunnen van grote invloed zijn op het rendement van een bemesting. Deze factoren kunnen gedurende de dag ook behoorlijk verschillen. Om het meest gunstige strooimoment te bepalen, is er de gratis Agro Weather App met de ‘strooiweermodule’. Met deze app kunt u specifiek voor uw eigen bedrijf het beste strooimoment voor bijvoorbeeld de KAS-gift inplannen, zelfs tot 5 dagen vooruit.

Ook meststofkeuze beïnvloedt rendement
Uit onderzoek blijkt dat, zeker bij wisselende weers- en veldomstandigheden, kalkammonsalpeter (KAS) de beste optie is om te strooien. 50% van KAS bestaat uit snel opneembaar nitraat en 50% uit trager werkend en minder uitspoelinggevoelig ammonium. Op deze manier heb je een snelle aanvulling op de stikstof die met warmer weer vanuit mineralisatie beschikbaar komt en houd je een deel beschikbaar mocht je getroffen worden door een heftige bui.
Gras neem stikstof op in de vorm van nitraat of ammonium, de laatste vooral bij lagere temperaturen. Als derde stikstofvorm is er amidestikstof (bijv. in Ureum) die in de bodem eerst moet worden omgezet in ammonium (en vervolgens in nitraat). Onderzoek laat zien dat KAS met haar 13,5% nitraat-N en 13,5% ammonium-N per kg meststof gemiddeld de beste N-opname en de hoogste opbrengst geeft, zeker vanaf de tweede snede. Voor deze beide aspecten zijn er onderling geen verschillen. Ureum zit voor gewasopbrengst op een niveau van 90-95% en voor de N-opname op 85-90% t.o.v. KAS. Ureum met ureaseremmer zit voor N-opname op een niveau van 90-95%, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag de eerste week tot 10 dagen na toediening.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting