Deel

Meststoffen

Een groenbemester is meer dan alleen een leverancier van organische stof

Groenbemesters hebben, zeker op zandgrond, een belangrijke functie voor het behoud en verbeteren van vele bodemeigenschappen. Deze zetten we even kort op een rijtje.

 • In stand houden en verhogen van het organischestofgehalte.
 • Verbetering van de structuur; de wortelmassa geeft bijvoorbeeld een goede binding van bodemdeeltjes.
 • Verbetering van de doorlatendheid van de grond. De diepe beworteling verbetert de afvoer van overtollig water en houdt de grond open voor volggewassen, waardoor deze dieper kunnen wortelen. Dit komt weer ten goede aan de vochtvoorziening van de volggewassen.
 • Organische stof zorgt voor een verbetering van de vochtvoorziening door het bindend vermogen van vocht.
 • Vasthouden van voedingsstoffen (verhoging van het CEC).
 • Vrijkomen van stikstof door mineralisatie.
 • Verbetering van het bodemleven en daarmee gezondheid voor de gewasgroei.
 • Mogelijke afname van schadelijke aaltjes bij een gerichte en goede keuze van de soort groenbemester afgestemd op de situatie van een perceel. Zie voor de juiste keuze www.aaltjesschema.nl
 • Het opnemen en vastleggen van overgebleven stikstof uit de stoppel. Deze komt ten goede aan het volggewas.
 • Vermindering nitraatuitspoeling naar het grondwater.

Na de zeer vroege oogst van onder ander wintertarwe en -gerst is er deze maand eindelijk de kans om groenbemesters te zaaien op de zandgronden. Eerder was het daarvoor te droog. In veel gevallen wordt een groenbemester gezaaid om te voldoen aan de EA – ecologische aandachtsgebied (GLB) voorwaarden. Dit moet dan wel een mengsel zijn. Als er alleen groenbemesters worden gezaaid, dan is de benodigde oppervlakte 1/6 deel van het bouwland. Ook moet de groenbemester minimaal 8 weken blijven staan.

Groenbemester vraagt eerst stikstof voordat hij gaat leveren
Voor een goede groei heeft een groenbemester stikstof nodig. In het algemeen is een gift van 50-60 kg N voldoende. Voor het zaaien van een groenbemester krijgt u 50 kg extra stikstofruimte (N-totaal werkzame stikstof, dus geen verhoging van de dierlijke hoeveelheid stikstof. Deze is max 170 kg per ha, onafhankelijk of u wel of geen groenbemesters zaait). Wanneer stro wordt ondergewerkt is voor de vertering extra stikstof nodig, circa 7 kg per ton stro. Bij 5 ton stro is dit 35 kg N. Deze bemesting kan op dit moment alleen nog worden gegeven als kunstmest (b.v. Nutramon KAS).

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting