Deel

Meststoffen

Drijfmest bouwland dit jaar pas vanaf 16 februari

Er niet meer vanaf 1 februari maar pas vanaf 16 februari weer mest worden uitgereden op bouwland. Als op basis van het bemestingsplan een deel van de bemesting wordt ingevuld met drijfmest, zorg dan dat je weet wat er allemaal aan mineralen in deze mest zit. Laat van de aangevoerde vrachten diverse monsters analyseren en beperk je dan niet tot alleen het N en P gehalte. Voor sturing en finetuning gedurende het groeiseizoen heb je profijt als ook de gehalten van een aantal andere mineralen bekend zijn. 

Het gehalte stikstof en fosfaat staat op het standaardlijstje als je wilt weten wat er in mest zit. Raadzaam is ook om in het standaardonderzoek kali mee te nemen. Mest bevat echter nog veel meer componenten die sturingsmogelijkheden bieden als het gaat om bemesting en bodembeheer. Wat zit er in de mest aan magnesium, natrium, chloor, stikstofammoniak, organische stikstof, organische stof, drogestof, ruw anorganische stof, koolstof en de C/N (koolstof-stikstof) verhouding? Met kennis van al deze data bent u beter in staat te beoordelen wat de geplande organische bemesting bijdraagt aan onderhoud en verbetering van de bodemanalyseresultaten.

​Bron: OCI Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting