Deel

Gras

Tijdige voorbereiding eerste snede

De oogst van de eerste snede gras geeft iedereen een bijzonder gevoel. Het maakt hierbij niet uit of het oogstdoel beweiden of maaien is. Sommigen worden zenuwachtig van de aanstaande oogst, anderen juist rustig, maar bij iedereen overheerst een speciaal, positief gevoel. Om dit gevoel te versterken en verrassingen zo veel mogelijk uit te sluiten, is een goede voorbereiding belangrijk. Ga daar tijdig mee aan de slag!

De voorbereiding grijpt in op diverse plaatsen binnen de bedrijfsvoering. Is bijvoorbeeld de afrastering in orde voor het vee of moet reparatie de laatste dag voor inscharing nog gebeuren? Zijn de te gebruiken werktuigen in orde?
paardenbloemen.jpgMaar ook, is de basis goed om zuiver gras te oogsten? Denk hierbij aan het vangen van mollen, het wegwerken van molshopen en de bestrijding van teveel onkruid. Ten aanzien van dit laatste is het de kunst om de hoeveelheid zo in de hand te houden dat ze een extraatje vormen in de groene weide. Op nevenstaand plaatje staan dus duidelijk teveel paardenbloemen, ondanks hun hoge voederwaarde en hoge mineralengehalten.

Daarnaast is bemesting erg belangrijk. Kunstmest als aanvulling op de dierlijke mest is binnen de gangbare veehouderij niet weg te denken. Stem de hoeveelheid af op de behoefte en kijk vooral verder dan alleen N.

Wat kun je leren van de snedezwaarte van de afgelopen 2 – 3 jaren. Hoe zwaar was deze snede en hoe was de voederwaarde? Was deze naar wens, ook als het gaat om de gehalten aan mineralen en spoorelementen? Waren er in algemene zin verbeterpunten? Zoek dan de oorzaak op, en probeer er iets aan te doen.Vooral K (overmaat), S en Se (tekorten) zijn aandachtpunten, maar de variatie hierin is ontzettend groot.

Nu beperkt tijd investeren en totactie komen, doet u dadelijk nog extra genieten bij de eerste snede!

 

 

Bron: PPP-Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting