Deel

Gras

Optimaal Stikstofbeheer met KAS: Tips voor Hoger Graslandrendement

Frühlingsvorbereitung Landwirtschaft | Mineralisatie sturenAls u de komende dagen, na het inkuilen, de gemaaide percelen weer van stikstof gaat voorzien, dan is gezien de huidige weers- en veldomstandigheden KAS een prima optie om te strooien.

KAS bestaat voor 50% uit snel opneembaar nitraat en voor 50% uit trager werkend en minder uitspoelingsgevoelig ammonium. Op deze manier heb je een snelle aanvulling op de stikstof die met warm weer in snel tempo vanuit mineralisatie beschikbaar is en houd je een deel beschikbaar mocht je ‘getroffen worden’ door heftige buien. Dit jaar is deze extra aanvulling van snel opneembaar nitraat extra belangrijk omdat er door het natte voorjaar laat, of op het betreffende perceel zelfs nog geen, organische mest is uitgereden. Door de beperkte beschikbaarheid op dit moment vanuit mineralisatie is het zelfs de overweging KAS + Zwavel (o.a. OCI Dynamon) te strooien. Voldoende zwavel is belangrijk voor het eiwitgehalte, de eiwitkwaliteit, de grasopbrengst en de stikstofbenutting

Op dit moment laten de huidige en verwachte weeromstandigheden regionale verschillen zien welke momenten de komende dagen het meest geschikt zijn om de KAS (o.a. OCI Nutramon) te strooien. Check daarom dagelijks relevante weerdata als temperatuur, neerslagverwachting, luchtvochtigheid, dauwpunt en instraling. Een handig hulpmiddel hiervoor is de gratis OCI Agro Weather App met de ‘strooiweermodule’. Met deze app kunt u specifiek voor uw eigen bedrijf het beste strooimoment voor de KAS-gift inplannen, zelfs tot 5 dagen vooruit.

50/50 verdeling nitraat en ammonium voor gespreid en langduriger aanbod stikstof

Gras neem stikstof op in de vorm van nitraat of ammonium, de laatste vooral bij lagere temperaturen. Als derde stikstofvorm is er amidestikstof (bijv. in Ureum) die in de bodem eerst moet worden omgezet in ammonium (en vervolgens in nitraat). Onderzoek laat zien dat KAS met haar 13,5% nitraat-N en 13,5% ammonium-N per kg meststof gemiddeld de beste N-opname en de hoogste opbrengst geeft, zeker vanaf de tweede snede. Voor deze beide aspecten zijn er onderling geen verschillen. Ureum zit voor gewasopbrengst op een niveau van 90-95% en voor de N-opname op 85-90% t.o.v. KAS. Ureum met urease-remmer zit voor N-opname op een niveau van 90-95%, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag de eerste week tot 10 dagen na toediening.

Bron: OCI, Wageningen UR

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting