Deel

Gras

KAS bij wisselende weers- en veldomstandigheden meststof met hoogste rendement

Als de komende periode een maai- of weideperceel van stikstof moet worden voorzien, dan is, zeker met wisselende weers- en veldomstandigheden, kalkammonsalpeter (KAS) de beste optie om te strooien. 50% van KAS bestaat uit snel opneembaar nitraat en 50% uit trager werkend en minder uitspoelingsgevoelig ammonium. Op deze manier heb je een snelle aanvulling op de stikstof die met warmer weer vanuit mineralisatie beschikbaar komt en houd je een deel beschikbaar mocht je getroffen worden door een heftige onweersbui.

Juiste strooimoment
Op dit moment laten de huidige en verwachte weeromstandigheden behoorlijke verschillen gedurende de dag zien welke moment(en) het meest geschikt is/zijn om de KAS (o.a. OCI-Nutramon) te strooien. Check daarom dagelijks relevante weerdata als temperatuur, neerslagverwachting, luchtvochtigheid, dauwpunt en instraling. Een handig hulpmiddel hiervoor is de gratis OCI Agro Weather App met de ‘strooiweermodule’. Met deze app kunt u specifiek voor uw eigen bedrijf het beste strooimoment voor de KAS-gift inplannen, zelfs tot 5 dagen vooruit.

Fifty-fifty verdeling nitraat en ammonium nu een voordeel
Gras neem stikstof op in de vorm van nitraat of ammonium, de laatste vooral bij lagere temperaturen. Als derde stikstofvorm is er amidestikstof (bijv. in Ureum) die in de bodem eerst moet worden omgezet in ammonium (en vervolgens in nitraat). Onderzoek laat zien dat KAS met haar 13,5% nitraat-N en 13,5% ammonium-N per kg meststof gemiddeld de beste N-opname en de hoogste opbrengst geeft, zeker vanaf de tweede snede. Voor deze beide aspecten zijn er onderling geen verschillen. Ureum zit voor gewasopbrengst op een niveau van 90-95% en voor de N-opname op 85-90% t.o.v. KAS. Ureum met ureaseremmer zit voor N-opname op een niveau van 90-95%, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag de eerste week tot 10 dagen na toediening.

 

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting