Deel

Bemesting

Prima moment voor berekenen en evalueren gebruiksruimte

De Gecombineerde Opgave (GO) is weer definitief de deur uit. In de opgave heeft u kunnen aangeven welke percelen een Pw lager dan 55  (of P-AL <50) hebben om in aanmerking te komen voor een hogere fosfaatruimte. Bij een Pw <25 (P-AL <20) komt u in aanmerking voor een reparatiebemesting van 120 kg P.

Aan de hand van het overzicht onder “Samenvatting mest en grond” in de GO kunt u snel berekenen wat uw bemestingsruimte is voor de verschillende elementen:

  • hoeveelheid N uit dierlijke mest (max 170 kg per ha)
  • de P-ruimte aan de hand van de Pw (P-AL) cijfers
  • de totale stikstofruimte bepaald door gewasnorm(en) x oppervlakte per gewas

Het is nu een prima moment om te kijken hoeveel ruimte van elke gebruiksnorm er nu nog over is. In ‘Mijn dossier’ kunt u een overzicht uitdraaien onder “transporten dierlijke mest”, om te zien hoeveel dierlijke mest is aangevoerd. Let wel even op de periode (bovenin) waarmee u rekent. Vanaf 1 januari of, bij aanvoer in een silo of put, vanaf 16 sept 2019.

De gebruikte hoeveelheid van de totale (werkzame) stikstof rekent u uit met de volgende formule:

    • (hoeveelheid mest x werkingscoëfficiënt) per mestsoort + de hoeveelheid stikstof uit kunstmest

Bij het gebruik van kunstmest-N kunt u kijken naar de aangekochte hoeveelheid, maar beter nog naar de gebruikte hoeveelheid en de volgens uw bemestingsplan nog te geven hoeveelheid kunstmest-N. Op deze wijze kunt u zien hoeveel kunstmestruimte u nog over heeft of hoeveel mest er komend najaar nog gereden kan worden.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting