Deel

Ui

Overbemesting zaaiuien

Bij zaaiuien kan vanaf 2 pijpjes met ongeveer 10 cm gewashoogte een aanvullende N-gift gegeven worden. Deze gift is eventueel te combineren met kali.

De samengestelde meststof NK 16-0-32 heeft als voordeel dat deze op grote breedte is te strooien. Kali is belangrijk voor de stevigheid en huidkwaliteit, maar speelt ook een belangrijke rol in de waterhuishouding. Door
de droge periode is de behoefte aan kali op dit moment groot. Een aantal percelen heeft door korstvorming dit voorjaar een matige stand. Bij percelen met een laag plantaantal en late zaai zal de totale stikstofgift naar beneden bijgesteld moeten worden om te late afrijping te voorkomen.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting