Deel

Gras

Noodzaak zwavelbemesting grasland derde snede

Als men in de eerste of tweede snede geen S-bemesting heeft uitgevoerd kan het na een nat voorjaar op lichte gronden toch zinvol zijn om in de derde snede toch nog een zwavelbemesting uit te voeren.
Bij meerjarige bemestingsproeven bleek het opbrengstverhogend effect van een S-bemesting drie tot vijf sneden op te treden.

Ga bij “Bemestingsadviezen”naar de advisering voor Grasland om het risico voor zwavelgebrek te berekenen voor de derde snede.​

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting