Deel

Bemesting

Nmin monster geeft info over actuele bodemvoorraad stikstof

Als er op een perceel een groenbemester heeft gestaan met een voorafgaande (drijf)mestgift, dan is het advies de komende weken een Nmin bemonstering uit te laten voeren.

Dit is vooral van belang om de N-gift van het komende gewas beter af te stemmen op de nog aanwezige N-bodemvoorraad. Minder noodzakelijk is het op plaatsen waar bijvoorbeeld de afgelopen maanden veel neerslag is gevallen (voorbeeld Hoeksche Waard 300 mm tussen 1 november en 1 februari) en de bodemvoorraad dus wel laag zal zijn. Ook op kaal land zonder een N-vanggewas en mestgift, zal de Nmin niet hoog zijn en heeft een Nmin bepaling minder zin.

Als u vanwege een gewaskeurmerk verplicht bent om de N-bemesting af te stemmen op de behoefte, dan kunt u in geval van bijvoorbeeld een aardappelteelt beter kiezen voor een gewasanalyse om daarop de aanvullende bemesting af te stemmen.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting