Deel

Gras

Kunstmestaanvullingen in allerlei soorten en gradaties

​De grond begint nu, begin april, mooi op te drogen en de grasgroei is gestart. De drijfmest, met bekende samenstelling na onderzoek, is uitgereden. Tijd dus voor de aanvulling met kunstmest.

Het aanbod van allerlei kunstmesten is groot, de variatie in nutriënten is divers. Welk(e) nutriënt(en) kies ik en hoeveel moet ik hiervan verdelen over mijn percelen. Ons advies is dat je er in ieder geval vanuit moet gaan dat elke aanvulling er een moet zijn op basis van de behoefte van de plant.

  • ​​N (stikstof) is wettelijk beperkt, maar wel nodig voor opbrengstverhoging, opbrengst vervroeging en verbetering van de kwaliteit van het gras. Deze voedingsstof zit in principe altijd in de meststoffen.
  • P (fosfor of fosfaat) is ook wettelijk beperkt. Basis hiervan is drijfmest. Derogatiebedrijven mogen geen P uit kunstmest brengen. Niet-derogatiebedrijven wel. Beoordeel kritisch of de kosten opwegen tegen de opbrengsten. Vaak is de eerste 20 – 25 kg fosfaat / ha uit kunstmest economisch niet aantrekkelijk op grasland.
  • K (kali) is een element met vanuit het verleden een negatieve link naar diergezondheid. Deze situatie is door jarenlang mestafvoeren op veel bedrijven veranderd. Zo ver dat zelfs kunstmestaanvulling met K op gras en maïs nodig is. Dit gebeurt echter nog maar mondjesmaat. De plant heeft het echter wel nodig voor vochttransport en de sterkte in de plant.
  • MgO (magnesium) is nodig voor de plant. Het is een belangrijk onderdeel van het bladgroen wat voor de fotosynthese (dus de groei) zorgt. Daarnaast is het ook voor de dieren die het gras opnemen een belangrijk element. In het verleden werd het vaak met Kieseriet gegeven, maar dit is fors minder geworden.
  • S (zwavel) is nodig als bouwsteen in de plant van diverse eiwitten. Met voldoende S word N uit de bemesting beter benut. In het verleden kwam er veel S uit luchtverontreiniging van verkeer en industrie. Ook in Kieseriet zit veel S. Laat uw percelen analyseren op zwavelleverend vermogen of een aanvulling gewenst is.
  • Naast deze elementen zijn er nog vele andere die bemest kunnen worden. Meestal zijn deze op de eerste plaats nodig voor het vee. Denk hierbij aan Se (selenium) en Co (cobalt). Het gewas groeit er niet harder van.

​​​​​Bron: PPP-Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting