Deel

Bemesting

Kans op hoge stikstofvoorraad

Dit jaar loont het de moeite om ter oriëntatie enkele stikstofmonsters te nemen voorafgaand aan bijvoorbeeld een suikerbieten- of aardappelteelt. Na het droge afgelopen jaar en de relatief vrij droge en warme winter, is de kans groot dat de stikstofvoorraad veel hoger is dan gemiddeld.

Vaak wordt uitgegaan van een restvoorraad na de winter van 10-20 kg N. De kwaliteit van suikerbieten is sterk afhankelijk van de N-gift; te veel is al snel schadelijk voor de winbaarheid en zorgt bovendien voor een lager suikergehalte. Zo is het ook goed te weten dat het N-advies voor suikerbieten afgelopen jaren bij het sterk gestegen opbrengstniveau niet verhoogd is. Op zandgronden is een hoeveelheid van 120-140 kg werkzame N nog steeds voldoende, uitgaande van een bodemvoorraad van 20 kg N-mineraal. Op rivierklei is 100-110 kg al voldoende, ook bij opbrengsten van boven de 100 ton bieten!!

Blijkt de gemeten voorraad inderdaad hoger, pas dan de gift aan. Houdt bij vaststelling van de definitieve gift ook rekening met een eventuele groenbemester. Afhankelijk hoe deze zich heeft kunnen ontwikkelen, geldt hiervoor een extra aftrek van 10-30 kg N (stand zeer matig – goed). ​

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting