Deel

Gras

Juiste pH grasklaverpercelen belangrijk voor stikstofbinding

De stikstofbinding van klaver daalt bij een lage pH. Dit komt doordat er niet alleen minder rhizobiumbacteriën zijn, maar ook doordat de efficiëntie van de aanwezige rhizobiumbacteriën lager is.

Bekalken brengt de bodem-pH op peil. Niet alleen voor een goede N-binding is dit belangrijk, maar ook de beschikbaarheid van fosfaat is beter als de pH niet te laag is. Calcium uit kalkmeststoffen stimuleert bovendien de groei van klaver.

Gewenste pH verschillende grondsoorten bij klaverteelt:

  • Kalkrijke kleigronden zijn heel geschikt voor klaver. Voor een goede groei op deze gronden moet de pH 6 zijn of hoger;
  • De streefwaarde voor zandgronden is een pH van 5,5. Bij een lagere pH is bekalking nodig om een pH van 5,5 te bereiken. Bij klaverteelt mogen zandgronden bovendien niet te droog zijn;
  • Veengronden zijn te zuur en de hoge stikstofmineralisatie in veen belemmert de groei van klaver.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting