Deel

Tarwe

Hoogproductief wintertarwe vraagt meer stikstof

In wintertarwe wordt stikstof hoofdzakelijk benut voor de groei van de korrels. Hoogproductieve wintertarwe heeft daarom extra stikstof nodig voor een voldoende hoog eiwitgehalte. Een N-bemesting van 25 tot 50 kg N/ha kort voor het verschijnen van de aar (stadium F 9 – 10) wordt aanbevolen.

Het eiwitgehalte van wintertarwe is afhankelijk van het ras en de N-bemesting.
Voor één ton korrels wordt 25 kg N opgenomen. 75 tot 80% de stikstof komt in de korrel. Voor een oogst van 10 ton/ha op kleigrond met 13% eiwit moet het gewas 245 kg N opnemen (zie tabel).

Voorbeeld N-bemesting hoogproductieve wintertarwerassen*
Basisgift:140 kg N
2e gift:40 kg N(F5-6)Ontwikkeling van de stengel
3e gift:60 kg N(F7)1e knop vrij en zichtbaar, 2e voelbaar
4e gift:40 kg N(F9)Tongetje het laatste blad juist zichtbaar
Totaal:280 kg N
* Landbouwkundige behoefte, los van de wettelijke gebruiksruimte
Geschatte stikstofopname in korrel en stro (kg N/ha) en eiwitgehalte:
Korrelopbrengst per hectareEiwitgehalte
0.130.120.11
8 ton197181164
9 ton221203185
10 ton246226205
11 ton270248226
12 ton295271247

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting