Deel

Gras

Derogatie aanvraag uiterlijk 7 april

De verkiezingen voor de  Provinciale Staten hebben voor een schokgolf gezorgd in het hele land. De boodschap aan het kabinet is duidelijk. Wat er werkelijk gaat veranderen? Dat moeten we afwachten.

Derogatie

Wat we in ieder geval zeker weten is dat er tot en met 7 april weer derogatie aangevraagd kan worden. De basiseis van 80% grasland bestaat nog steeds. Denk er ook aan om de legeskosten voor het aanvragen van de vergunning te betalen, anders krijgt u zeker geen derogatie. Een andere eis is de aanwezigheid van grondmonsters. Ook deze moeten uiterlijk 7 april genomen zijn. Alle analyses vanaf 1 februari 2019 zijn geldig, wel mag een monster gestoken ná 1 januari 2023 nog maar maximaal een kavelgrootte van 5 hectare vertegenwoordigen. Dit geldt ook voor gestratificeerde monsters (let op, dit is een duidelijke wijziging!).
De gebruiksnorm voor N uit dierlijke mest is op derogatiebedrijven 10 kg N/ha lager dan vorig jaar. In de komende paar jaar wordt dit verder afgebouwd tot 170 kg N/ha in 2026. Als compensatie voor de hogere kosten als gevolg van deze verlaging, kunt u in juni subsidie aanvragen. Deze subsidie heet graslandsubsidie maar die naam verwijzing gaat eigenlijk een beetje scheef.

Maar wat zien wij in de praktijk?

Terug naar de praktijk, naar het echte grasland. Na een droge februari maand is het de eerst helft van maart echt nat geweest. Niet fijn voor het landwerk, wel goed voor de bodemvoorraad. Echt in voorraad regenen kan niet, maar het scheelt natuurlijk wel. De voorspelde temperaturen zijn nog niet zomers, maar het gras is aan de gang en zal zeker snel gaan groeien. Dit betekent ook dat het vee mogelijk al snel naar buiten kan, mogelijk al ruim voor 1 april. Gebruik daarom de komende tijd nog om alles in de weide klaar te maken; afrastering in orde, eventuele obstakels weg, waterbakken goed zuiver maken en kavelpad ontdoen van steentjes.
Bij een nette bemesting (dus geen besmeurd gras), voldoende kunstmest en een beetje zon is er dan weer gras, waarbij de koe haar lippen aflikt.

Bron: PPP-Agro Advies

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting