Deel

Bemesting

Bekalking en pH op zandgrond

De pH ofwel kalktoestand van de grond is een belangrijke parameter voor de bodemvruchtbaarheid. Bij een goede pH is de beschikbaarheid van belangrijke mineralen als Mg, K en Ca voor de planten beter. Verder neemt bij een hogere pH de mineralisatie toe en is de bindingscapaciteit van mineralen, uitgedrukt in de CEC, hoger.

Voor een goede start van veel gezaaide gewassen is een goede pH essentieel. Naast peen, suikerbieten en cichorei zijn ook de conserventeelten erwten, stamslabonen en spinazie gevoelig. Het tijdig op peil hebben van een goede pH-toestand is daarom belangrijk. Omdat calcium zich slecht verplaatst in de grond, is het advies al voor de winter te bekalken en goed in te werken. Daarbij geldt hoe intensiever de kalk wordt ingewerkt, des te sneller is de werking. Na het inwerken heeft de bodem in feite tijd nodig om de pH te laten stijgen.

In voorjaar maximale pH-reparatie tot 0,5 punt
Mocht een bekalking vóór de winter niet zijn gebeurd, dan is het ook nog mogelijk dit nu in het voorjaar uit te voeren. Wel is er nu nog maar een reparatie tot een 0,5 punt te realiseren. Per 0,1 punt stijging van de pH is bij een organischestofpercentatge van 2% tussen de 165 en 215 kg Neutraliserende Waarde (NW) nodig.

Alle natuurkalken hebben een NW-werking van ca. 50% en is dus de dubbele hoeveelheid nodig per 0,1 punt verhoging.

Voorbeeld: om een grond met 3% organischestof en een pH van 5,3 te verhogen naar 5,7 = + 0,4 pH (4x 0,1) = 4x 215 x 2 (50%) = 1720 kg kalk nodig, af te ronden naar ca. 1700-1800 kg per hectare.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting