Deel

Bemesting

Beperk ploegdiepte na bekalking

Zodra er zich meer voorjaarsweer gaat aandienen en de omstandigheden het toelaten, zal de komende periode, met name op de lichtere gronden, eerst nog geploegd gaan worden voorafgaand aan het zaaien/poten. Dit is tevens een goed moment om op de pH-kritische percelen nog een bekalking uit te (laten) voeren als dit nog niet is gebeurd. 

Onderken het belang van een goede pH en schat dit op de juiste waarde. Een te lage pH-waarde veroorzaakt verdichting van de grond, beperkt de activiteit van het bodemleven en verstoort delevering vannutriënten. De zuurgraad is van invloed op de chemische bodemkwaliteit en de gewasgroei, via de beschikbaarheid van nutriënten, (zware) metalen en zuurdeeltjes (H+), maar ook via de bodemstructuur en activiteit van het bodemleven.
Het advies is om vooral de percelen die maar net aan op de streef-pH​ zitten nog aanvullend te bekalken. Voor bieten, cichorei en conservengroenten geldt een streef-pH van 5,7. Voor maisland moet deze minimaal 5,2 zijn, iets hoger is geen probleem.

Is de pH de afgelopen periode gemeten en komt deze uit op bijvoorbeeld 5,4, dan is, zeker voor bieten, cichorei en conservengroenten, het advies om toch nog een bekalking uit te voeren. De benodigde hoeveelheid kalk is afhankelijk van het organischestofgehalte van de grond. Bij 2% organische stof moet er 167 NW (neutraliserende waarde) per 0,1 punt pH worden gegeven, bij 3% is dit 215 NW per 0,1 punt pH. ​De advieshoeveelheid is ook af te lezen op de uitslag van uw bodemanalyse.

​​Aanvullende grondbewerking
Om een kalkgift goed, en vooral in het voorjaar ook sneller, te laten werken is aanvullende grondbewerking noodzakelijk. Een intensievere menging verbetert en versnelt de werking. De kalk kan zowel voor als na het ploegen worden uitgereden. Maakt u de keuze om voorafgaand aan het ploegen te bekalken, ploeg dan niet te diep. ​Bekalkt u na het ploegen, werk dan de kalk gelijktijdig met de zaaibedbereiding in.

​Bron: Delphy​, OCI-Agro

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting