Deel

Maïs

Aanvullende stikstof vóór 6-blad stadium

Als er op basis van het bemestingsplan nog een aanvullende N-gift voor de mais gepland is, dan is het advies deze vóór het 6-blad stadium uit te voeren. De te strooien hoeveelheid in kg N/ha is 210 minus de hoeveelheid Nmin in de laag 0-60 cm. Voer deze gift alléén uit als de Nmin op het perceel 175 kg N/ha of minder is. Heroverweeg de gift ook als er vanwege de droogte in combinatie met aanstaande neerslag nogal wat stikstof is te verwachten uit mineralisatie.

De adviesgift gaat namelijk uit van een economisch optimale gewasopbrengst en onderzoek heeft uitgewezen dat bij een Nmin-situatie van 175 of hoger het niet lonend is nog een bijbemesting te geven. Heeft u twijfels of er voldoende Nmineraal beschikbaar is op uw perceel, laat dan nog gauw een Nmin-monster nemen op 15-20 cm afstand van de rij.

Een adviesgift van bijvoorbeeld 50 kg N/ha komt overeen met 185 kg KAS (o.a. Nutramon). Het toedienen van een korrelmeststof vereist in dit stadium van het gewas extra aandacht en gebeurt bij voorkeur niet breedwerpig vanwege verbrandingsrisico (korrels die in de bladschacht vallen).

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting