Deel

Meststoffen

Aan begin seizoen bemestingstechnisch altijd rekening houden met een extra snede

Met het huidige ‘warme’ weer komt er steeds meer groei in het gras. Of dit van invloed is op het naar voren schuiven van de eerste snede is nog niet bekend. Wordt dit het geval, dan is er, afhankelijk hoe het groeiseizoen verder verloopt, mogelijk ruimte voor een extra snede. In uw bemestingsplan moet u daarmee rekening houden aangezien de hoeveelheid toe te passen (kunst)mest beperkt is. 

Als u een extra snede verwacht, verdeel dan de bemesting over de sneden door per gift een kleinere hoeveelheid mest te geven. Door per gift 5-7 kg N te besparen creëert u ruimte om ook de extra snede nog een stikstofgift te kunnen geven. Zo zorgt u ervoor dat ook de laatste snede nog kan groeien, voldoende eiwit bevat en smakelijk is.

Stikstof nawerking
Het besparen op N hoeft geen probleem te zijn. Er mag namelijk een extra nawerking vanuit de organische mestgift worden verwacht. Bovendien is in een warm jaar de bodemtemperatuur relatief hoog. Dit betekent dat er extra N-mineraal door nalevering vanuit de bodem beschikbaar komt. Deskundigen becijferen deze nalevering op zo’n 3-5 kg N/ha/maand onder gunstige omstandigheden (temperatuur en vocht). Bij elkaar opgeteld wordt uw korting op de gift hiermee zo ongeveer volledig gecompenseerd.

Bij veranderende groeiomstandigheden is het zaak om steeds goed te plannen en om uw beschikbaar N-gebruiksruimte zo goed en effectief mogelijk in te vullen.

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting