Deel

Bodem

Bodem algemeen

Het belang van een goede bodem
De bodem is de basis voor een goede opbrengst en kwaliteit van gewassen. De chemische, biologische en fysische eigenschappen van de bodem bepalen de voorwaarden om de plantengroei mogelijk te maken: de beschikbaarheid van voedingsstoffen, water en lucht, maar ook het onderdrukken van plantenziekten. Een bodem die in goede conditie is laat gewassen makkelijker groeien en zal daarmee meer en betere gewassen voortbrengen.
De kwaliteit van de bodem staat echter onder druk. Een groot aandeel rooivruchten in de rotatie en minder gewasvariatie geven meer risico op bodemgebonden ziekten en plagen.
Zware mechanisatie en het laat in het seizoen oogsten onder slechte omstandigheden bederven de bodemstructuur. Onvoldoende aanvoer van organische stof en daarmee belangrijke (micro)nutriënten leiden tot een afnemende bodemvruchtbaarheid.
De bodemkwaliteit gaat langzaam achteruit en wordt niet altijd tijdig opgemerkt. De grens zal echter een keer bereikt worden waarbij de opbrengst en kwaliteit afnemen van de gewassen.
Bodemverbeterende maatregelen, en dan met name organische stof beheer en voorkomen/opheffen van structuurproblemen, vraagt een investering op korte termijn, maar op de lange termijn zullen deze maatregelen zich terugverdienen:

  • Een betere vochthuishouding waardoor het vocht beter wordt vastgehouden en beregenen minder noodzakelijk wordt
  • Het voorkomen van uitspoeling van voedingsstoffen door vergroting van het vasthoudend vermogen van de bodem en de plant optimaal kan wortelen voor betere opname van voedingsstoffen
  • Een betere bodemstructuur zorgt voor een ongestoorde wortelgroei en is minder energie nodig voor grondbewerking
  • De ziektewerendheid van de bodem wordt vergroot door een rijker bodemleven en minder stress tijdens de groei.


Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting