Deel

Aardappel

Stikstofbijmesting na knolzetting

Veel aardappelen staan dik in bloei en hebben de knolzetting achter de rug. Wanneer nu nog stikstof gegeven wordt, komt dit ten goede aan het groen blijven van het gewas en de knolzetting. Verdere loofgroei is dan beperkt. Om te bepalen of het gewas nog stikstof nodig heeft, moeten meerdere zaken bekeken en afgewogen worden.

  • Wat is er vooraf berekend in het bemestingsplan, wat is al gegeven? En wat staat er berekend in de planning? Door bijvoorbeeld extra / of minder nalevering uit een voorvrucht grasland kan e.e.a. anders lopen als gepland. Komt er onvoldoende vrij door droogte, dan kan het zinvol zijn een kleine tussengift extra te geven. Na de hevige regenval van mei kan er ook uitspoeling plaatsgevonden hebben. Ook dan is een extra aanvulling (100-200 KAS) zinvol.
  • Hoe is de stand van het gewas?  Een tekort is het eerste te zien onderin het gewas en aan de gehele ontwikkeling van het gewas. Momenteel zien we dat de laat geplante aardappelen zich minder ontwikkelen. Neem e.e.a. mee in de afweging wel of niet bijstrooien en hoeveel.
  • Meten is weten. Door het regelmatig nemen van bijvoorbeeld bladsap monsters is inzicht te krijgen in de behoefte van het gewas. Bij droogte kunnen hierin afwijkingen ontstaan. Meet zo mogelijk na een beregening.
Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting