Deel

Bemesting

Stikstofbemesting verhogen of verlagen?

De stand van de gezaaide of geplante gewassen dit voorjaar is anders dan dat we de laatste jaren gewend zijn. Door het later zaaien of poten, maar ook door het koudere voorjaar, zien we gewassen die fors ‘achterlopen’ in groeistadium. Wat heeft dit voor gevolgen voor de bijvoorbeeld de stikstofbemesting?

Naast het achterlopen in de groei zien we de laatste weken in meerdere gewassen ook de gevolgen van onder andere korstvorming, verzwakt pootgoed, vrijlevende aaltjes, wateroverlast en structuurschade; allemaal oorzaken die ervoor gezorgd hebben dat er duidelijk minder planten staan dan gewenst. Voor percelen waar dit het geval is en waar de kans groot is dat de opbrengst lager zal zijn, is het sterk te overwegen om de N-gift ten opzichte van het normale advies te verlagen. Iedere plant krijgt nu al meer stikstof dan normaal.
Echter, daar waar het gewas normaal tot redelijk goed staat zijn er ook redenen om de N-gift juist iets te verhogen ten opzichte van een gemiddelde situatie. De N-mineraal voorraden die eerder dit jaar bepaald zijn, waren meestal duidelijk lager dan gemiddeld. Het natte voorjaar heeft er voor gezorgd dat de aanwezige stikstof zeker naar diepere lagen is uitgespoeld. Voor gewassen die oppervlakkiger wortelen zoals aardappelen en uien is het veel lastiger hier aan te komen.

Factoren die mede bepalend zijn voor de hoogte van de stikstofbemesting op dit moment zijn:

  • Bodemstructuur van de (onder)grond: lang niet ieder perceel is onder de beste omstandigheden gezaaid of gepoot. Storende lagen kunnen ervoor zorgen dat de wortels niet bij de stikstof komen.
  • De verwachte mineralisatie van de grond (organische stofgehalte, mestgebruik in voorjaar of verleden)
  • Stand van het gewas (er is wel voldoende bladoppervlak voor productie nodig) en het aantal planten per ha (minder planten hebben juist een lagere N-gift per ha nodig)
  • Kwaliteitsaspecten, zoals rasgevoeligheid in relatie tot het onderwatergewicht.

Stikstofmonsters, zowel van bodem als gewas, kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden op deze vragen. Uiteraard heeft het gewas vooral vocht nodig voor groei en opname van nutriënten. We zitten nu nog in een droogteperiode zodat beregenen of irrigeren noodzakelijk is.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting