Deel

Tarwe

Onderzoek toont aan: Nutramon KAS levert hoogste opbrengst wintertarwe löss

Nutramon strooien levert volgens PPO Vredepeel de hoogste opbrengst wintertarwe. Uit meerjarig onderzoek met o.a. ook Urean en Entec op de PPO-locatie Wijnandsrade komt KAS (Nutramon) naar voren als de beste meststof voor de stikstofbemesting in wintertarwe op lössgrond.

Bij een bemestingsniveau van 195 kg N per hectare (gebruiksnorm) leverde Nutramon in 2011 de hoogste opbrengst van ruim 11 ton per hectare en een significant hoger aantal aren per m2.

Drie strooibeurten

Door het relatief droge groeiseizoen werd de hoogste opbrengst in dat jaar bereikt op de proefvelden waar de totale N-gift in twee keer was gegeven. Meerjarig onderzoek laat zien dat het verdelen van de totale N-gift over drie strooibeurten de beste strategie is. Hierbij dient de eerste gift voldoende hoog te zijn; de optimale eerste gift lag bij 400 kg Nutramon per ha.
Voor een hoge korrelopbrengst is het op goed ontwikkelde percelen belangrijk de eerste gift zo vroeg mogelijk toe te dienen. (let op: wettelijk is het pas toegestaan vanaf 1 februari te strooien).

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting