Deel

Bemesting

Inspecteer uw kunstmeststrooier

Voor een goed resultaat moeten meststoffen zo regelmatig mogelijk worden verdeeld. Gelijkmatig strooien geeft opbrengstverhoging en kwaliteitsverbetering.

Toerental, aanbouwhoogte, rijsnelheid….

 • Juiste toerental
  Voor een goed resultaat is het belangrijk dat het aftakastoerental van de trekker geen afwijkingen heeft. Men moet het toerental aanhouden dat de strooierfabrikant opgeeft. Een afwijking kan het strooibeeld nadelig beïnvloeden zowel in strooibreedte en als de afgegeven kg/ha. Men kan eventueel afdraaiproef uitvoeren.
 • Juiste snelheid
  Controleer de rijsnelheid. Als deze afwijkt, heeft dit gevolgen voor de hoeveelheid per ha.
 • Gelijke openingen dosering
  De doseeropeningen moeten gelijk en even ver opengaan. Bij een afwijking wordt het strooibeeld asymmetrisch en ontstaat er verschil in strooibreedte.
 • Goede aanbouwhoogte
  De aanbouwhoogte van de strooier volgens opgave fabrikant instellen. Een te laag of te hoog aangebouwde strooier geeft een afwijking in de strooibreedte, deze wordt te smal of te breed.
 • Strooier schoonmaken
  Voor aanvang van het strooien zorgen dat doseer- en verdeelmechanisme vrij zijn van kunstmestresten, olie en vet. Doseer- en uitstroomhendels gangbaar maken zodat ze volgens de tabel ingesteld kunnen worden.
 • Let op de wind
  Rekening houden met windinvloed, vooral zijwind kan het strooibeeld nadelig beïnvloeden.
 • De juiste afstelling
  Gebruik de juiste strooitabellen met de bijbehorende instellingen. Er kunnen anders afwijkingen optreden in strooibreedte en gift/ha. Neem de moeite en kijk bij onze strooitabellen. Hier zijn de meest recente instellingen te vinden.

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting