Deel

Gras

Kali-aanvulling op grasland noodzakelijk bij teruglopende derogatienorm

De komende jaren wordt het nog belangrijker de kali-situatie op grasland in de gaten te houden en waar nodig aan te vullen. Derogatiebedrijven geven op dit moment nog zo’n 335 kg via de drijfmest. Als de stikstofnorm terugloopt naar 170 kg stikstof, dan wordt er nog maar 230 kg kali aangevoerd. Dit terwijl het bemestingsadvies voor grasland 350 kg K2O per hectare is.

Gras onttrekt zo’n 30 kg K2O per ton drogestof. Bij een grasopbrengst van 12 ton drogestof per hectare komt dit overeen met het bemestingsadvies waar de onttrekking wordt aangevuld. Wordt er nog maar 230 kg per hectare aangevoerd, dan wordt de onttrekking bepaald niet meer gecompenseerd en is er een aanvulling in de vorm van kunstmest of uit andere bronnen noodzakelijk. Onderzoek heeft uitgewezen dat het grootste deel van deze aanvulling het best in het voorjaar voorafgaand aan de eerste snede kan worden gegeven. Dit werkt ook door in de volgende sneden, zodat je er de rest van het seizoen profijt van hebt. Omdat kali op zich uitspoeling gevoelig is, is het verstandig nog wat kali achter de hand te houden om later in het seizoen te kunnen geven. Een dergelijke verdeling voorkomt in het voorjaar een te hoog gehalte waardoor natrium wordt verdrongen en daarmee de smakelijkheid van het gras achteruit loopt. Ook voorkomt een verdeling dat er in de zomermaanden een tekort aan K ontstaat. Kali is belangrijk voor de interne waterhuishouding en het transport van voedingsstoffen.

Bron: Wageningen UR, OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting