Deel

Bemesting

Optimaliseer bodemgezondheid voor een beter gewas: tips voor het najaar

Elke bodem is de basis voor een goede opbrengst en kwaliteit van een gewas. De chemische, biologische en fysische eigenschappen van de bodem bepalen de voorwaarden om gewasgroei mogelijk te maken: de beschikbaarheid van voedingsstoffen, water en lucht, maar ook het onderdrukken van ziekten. Een bodem in goede conditie laat een gewas makkelijker groeien en zal daarmee meer kwaliteit en kwantiteit voortbrengen. Het (weer) in conditie brengen en houden van de bodem begint al in de herfst vooruitlopend op het nieuwe seizoen.

De chemische bodemvruchtbaarheid wordt vooral bepaald door de aanwezigheid van de macro-elementen (stikstof, fosfaat, kalium, magnesium, calcium, natrium en zwavel), de aanwezigheid van sporenelementen/microelementen (koper, mangaan, boor, silicium, zink, molybdeen, ijzer en boor), de pH, het zoutgehalte en de kationen-omwisselingscapaciteit (CEC). Hoeveel voedingsstoffen (nutriënten) kan de bodem gedurende het groeiseizoen aan het gras leveren? Aanvulling kan door (kunst)mest en compost, maar ook door afbraak van bodem organische stof.

De effectieve capaciteit van de CEC is te vergroten door de pH te verhogen. Of deze verhoging nodig is, is te achterhalen door een bodemanalyse uit te laten voeren. Is de pH aan de lage kant, dan is het najaar een prima moment voor een (reparatie)bekalking. Hiermee krik je de pH omhoog en zorg je er voor dat straks in het voorjaar met name uit de bodem extra voedingsstoffen beschikbaar komen.

Als de komende maanden het bemestingsplan voor het nieuwe teeltseizoen wordt opgesteld, dan kan er, naast de organische mest die wordt aangevoerd, ook met de kunstmestkeuze worden bijgestuurd om de chemische bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Er is namelijk een verschil in verzurende werking tussen de verschillende stikstofmeststoffen. Zwavelzure ammoniak, ureum en urean werken verzurend, bij kalkammonsalpeter (o.a. Nutramon) is dat nauwelijks het geval en kalksalpeter heeft zelfs een basische werking. Houd hier straks bij uw meststoffenbestelling rekening mee, zeker als u percelen op redelijk kalkarme grond heeft.

Wacht dus niet tot het voorjaar om uw percelen in de juiste conditie te brengen. Ook het voorafgaande najaar speelt een belangrijke rol om de productieomstandigheden vroegtijdig te verbeteren c.q. te optimaliseren. Maak hier gebruik van!

Bron: OCI

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting