Deel

Aardappel

Stikstof aanvullen na knolzetting

Na de regen van de afgelopen dagen kunnen de aardappelen op zand eindelijk lekker gaan groeien. Als we kijken naar de bemesting, dan ligt er aan de basis eigenlijk standaard altijd organische mest. Een veelgebruikte toepassing is 35m3 rundveedrijfmest. Hiermee geef je 140 kg stikstof bruto, waarvan 60% werkzaam. Dit is 84 kg N over het seizoen en 70 kg direct werkzaam. Vul dit met ca. 80 kg N aan (300 KAS) om een voldoende aanvangsgroei van de aardappelen te krijgen. Na knolzetting kan dan verder aangevuld worden.

Met de organische bemesting breng je ook 35 x 5 kg kali = 175 kg. Afhankelijk van de kali-toestand van het perceel moet dit worden aangevuld. Bij een kaligetal van 11 is een gift van totaal 250 zinvol. Bij een kaligetal van 20 is 150 kg kali voldoende en is er geen aanvulling nodig tenzij u de kalitoestand op peil wilt houden. De onttrekking van kali is circa 300 kg. Er moet dan met zo’n 200 kg kali-60 aangevuld worden.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting