Deel

Aardappel

Houd rekening met de zoutlast in de pootrug

De bemesting van consumptieaardappelen komt in grote lijnen overeen met die van pootaardappelen, wel is er vanwege de hogere opbrengst een hogere stikstofgift en kaligift noodzakelijk.

Ook bij consumptieaardappelen is er sprake van rasverschillen als het gaat om stikstofbehoefte. Late rassen zoals de Agria hebben minder stikstof nodig dan bijvoorbeeld een vroeger ras als Innovator. Zorg er bij de basisbemesting voor dat de gift voldoende hoog is zodat het gewas goed kan weggroeien. Vaak ligt deze gift rond de 150 kg N per ha.
Geef aan de basis echter ook weer niet teveel. Zeker als de stikstofbemesting wordt gecombineerd met een kalibemesting (Kali-60), dan ligt het gevaar van een te hoge zoutlast in de rug op de loer. Geef daarom niet meer dan 250 kg Kali-60 in combinatie met 150 kg N per ha. Op de zwaardere gronden kan dat worden verhoogd naar 200 kg N per ha.

Bron: Delphy

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
  •  *
  •  *
  •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting