Deel

Kunstmest

Atoomgewichten en omrekening van elementen

Met behulp van de relatieve atoomgewichten en omrekeningsfactoren kunnen omrekeningen van de ene scheikundige verbinding naar de andere worden gemaakt.

In onderstaande tabel zijn de atoomgewichten gegeven van de meest voorkomende elementen.

Atoomgewichten
ElementAtoomgewicht
Chloor35.45
Fosfor30.97
Kalium39.10
Koolstof12.01
Koper63.50
Magnesium24.31
Mangaan54.94
Molybdeen95.94
Natrium22.99
Selenium78.96
Stikstof14.01
Waterstof1.01
Zuurstof16.00
Zwavel32.06

Rekenvoorbeelden
Wanneer de hoeveelheid NO3– (nitraat) is gegeven (bijvoorbeeld 50 mg), hoeveel N is dit dan?

 • Atoomgewicht N / iongewicht NO3– = 14,01 / (14,01 + (3 * 16,00)) = 0,226
 • 0,226 * 50 mg NO3– = 11,3 mg N

Wanneer de hoeveelheid P2O5 (fosfaat) is gegeven (bijvoorbeeld 70 kg), hoeveel P is dit dan?

 • Atoomgewicht P / molecuulgewicht P2O5 = 30,97 / (2 * 30,97 + 5 * 16) = 0,218
 • Aangezien de verbinding P2O5 tweemaal zoveel atomen P bevat als de verbinding P, moet de omrekeningsfactor met 2 worden vermenigvuldigd: 2 x 0,218 = 0,436
 • 0,436 * 70 kg P2O5 = 30,52 kg P

In onderstaande tabel zijn voor de meest voorkomende omrekeningen de omrekeningsfactoren per element weergegeven. Met behulp van deze factoren kan de zuivere hoeveelheid per element versneld worden berekend.

Omrekening van zuiver element naar vorm
ElementFactorVorm
N4427NO3-
N1216NH3
N4717(NH4)2SO4
N2857NH4NO3
P2291P2O5
K1205K2O
Mg1658MgO
Mg3469MgCO3
Na1348Na2O
S2497SO3
Ca1399CaO
Ca2497CaCO3
Omrekening van vorm naar zuiver element
VormFactorElement
NO3-0.226N
NH30.822N
(NH4)2SO40.212N
NH4NO30.350N
P2O50.436P
K2O0.830K
MgO0.603Mg
MgCO30.288Mg
Na2O0.742Na
SO30.400S
CaO0.715Ca
CaCO30.560CaO

Rekenvoorbeelden
Wanneer de hoeveelheid NO3– is gegeven (bijvoorbeeld 50 mg), hoeveel N is dit dan?

 • Atoomgewicht N / iongewicht NO3– = 0,226
 • 0,226 x 50 mg NO3– = 11,3 mg N

Wanneer de hoeveelheid P2O5 is gegeven (bijv. 70 kg), hoeveel P is dit dan?

 • Atoomgewicht P / molecuulgewicht P2O5 = 0,218
 • Aangezien de verbinding P2O5 tweemaal zoveel atomen P bevat als de verbinding P, moet de omrekeningsfactor met 2 worden vermenigvuldigd: 2 x 0,218 = 0,436
 • 0,436 x 70 kg P2O5 = 30,52 kg P

Gerelateerde artikelen

Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting
 •  *
 •  *
 •  *
Ontvang de NutriNorm nieuwsbrief met actuele kennis over bemesting